THEOLIFANTS

IZAKHAMUZI ZINXUSWA UKUTHI ZIGWEME UKUXHUMA UGESI WEZINYOKA

UMsipala weDolobha lase Ekurhuleni ukhiphe isicelo emphakathini wase Ekurhuleni mayelana nogesi oxhunywe ngokungemthetho. “Kubekhona izigameko zokunqamuka kukagesi kumasipala weDolobha, ngenxa yogesi oxhunywe ngokungemthetho. Ezindaweni ezikhungethwe yilenkinga kuvele ukuthi zinabantu abangu 63% abangawukhokheli ugesi. Lokhu kuvele kwathena amandla kagesi amandla, ikakhulukazi […]