Zidlana Imilala kumqhudelwano wabadansi ongasuki phansi

Elinye lamaqembu

Inxanxatheka yezitolo evulwe ngenyanga edlule i-Mall Of Thembisa inomqhudelwano wamaqembu wabadansi ongasuki phansi. Kulomqhudelwano, amaqembu wabadansi abahlala eThembisa bazothola ithuba lokuthi badansele izihlwele zabantu, phakathi emall. Amaqembu wabadansi amenywe ukuthi angenele uqhungeqhunge lomqhudelwano womdanso oqale ngomhlaka 5 kuDecember kuze kube ngumhla 12, bese kuzothi ngomhlaka 19 kube yisigaba sokugcina.

Omunye waba dansi

UMfunekwa Sithole, oyi Marketing Manager yase Mall Of Thembisa uthe: “Lomqhudelwano uqale ngokuhlungelwa ikhono lokudansa kubadansi ngomhlaka 5 ku December. Lomqhudelwano ube nesasasa elikhulu, cishe siye saba nama audition angu 32. Onke amavideo wabadansi esiwashuthile siwafaka ku-Facebook ukuze umphakathi waseThembisa uthole ithuba lokukhetha iqembu labadansi abalithandayo.

Iqembu elithole ama-likes amaningi ku-Facebook yilona elidluliselwe esigabeni sesibili. Namhlanje sizobe sinomunye futhi umdanso ozoqala ngo12 emini,” uMFunekwa uchazele iphephandaba lethu. NgokukaMfunekwa, ngamaqembu abadansi  amahlanu kuphela azodluliselwa esigabeni sokugcina, nokuyilapho ayodansela amajaji azosho ukuthi yiliphi iqembu elidle ubhedu. “Isigaba sokugcina sizobe singomhlaka 19, kanti umqhudelwano uzoqala ngo12 emini. Onke amaqembu abadansi kufanele afike lapha ngophambi kuka 12:00,” kuxwayisa uMfunekwa.

.

Iqembu elizowaqwaqwada onke emakhanda lizothola umklomelo ongu-R10,000 bese kuthi elizophuma isibili lithole uR3,000, kanti elesithathu lona lizozitholela umthoba nhliziyo ongu R2,000. Imininingwano yalo mqhudelwano egcwe;e itholakala kwikhasi le-Facebook ye-Mall Of Thembisa.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *